Sognegården

Sognegården ligger, hvor præstegårdens avlsbygninger tidligere lå.

Den er bygget i 1977, oprindelig som konfirmandstue, i 1999/2000 fandt en udvidelse og ombygning sted, så vi i dag har en velfungerende sognegård.

Billedet viser præstegården med de gamle længer, som nu er revet ned, for netop dér er sognegården bygget.

Udlån af sognegården

Sognegårdens lokaler kan anvendes til møder etc., der arrangeres af

Foreninger og private, der ønsker at benytte lokalerne, skal have tilknytning til et af sognene i pastoratet.
Henvendelse om benyttelse af lokalerne kan ske skriftligt til: Romdrup-Klarup menighedsråd, Romdrupvej 71, 9270 Klarup.