Klarup kirke

Beliggenhed

Klarup kirke er beliggende på den nordvestlige del af Sejlflod bakkeøen på kanten til den hævede havbund.

Den nuværende kirkes historie begynder omkring 1100-tallets midte, da man for alvor begyndte at udskifte trækirker med stenkirker.

Man antager, at de ældste dele af Klarup kirke, kor og skib, er bygget i Valdemarstiden, i perioden fra 1157 til 1241. Kor og skib er opført i romansk stil.


Kirkebygning

De ældste bygningsdele kan henføres til denne periode, hvilket også gælder bygningens grundform, et rektangulært skib med et kvadratisk kor. Bygningen er orienteret i øst-vestlig retning med koret mod øst, og  opført af granitkvadre, som udvendigt står tilhuggede og indvendigt rå. Østgavlen står helt i granit enkelte steder udfyldt med teglsten. Taget på koret var oprindeligt dækket af tegl, men blev i 1958 beklædt med bly.

Sandsynligvis mellem 1300 og 1320 fjernede man alt inventar og forlængede skibet med en murs bredde mod vest. Samtidig blev korbuen udvidet, det gamle bræddeloft taget ned, og murene forhøjet, så der under taget blev plads til hvælvenes kuplede overside, i koret indbyggedes et og i skibet to fag krydshvælv.

Samtidig med ombygningen af kor og skib blev Klarup kirke forsynet med tårn og våbenhus.

Tårnet er som våbenhuset opført af gule, hvidkalkede munkesten på granitkvadre fra skibets nedbrudte vestgavl. Tårnets funktion har først og fremmest været at bære kirkens klokker. Placeringen af våbenhuset på nordsiden må formodes at hænge sammen med, at byen var beliggende nord for kirken.

Mellem 1300-1400 fik Klarup kirke således den ydre form, som vi i dag kender.


Glasmosaik af Sven Havsteen Mikkelsen

Når man træder ind i Klarup Kirke, træder man automatisk ind i tårnrummet. Og hvis man drejer hovedet op mod højre, så undgår man ikke at se det mageløse og flotte glasmosaik. Anbragt diskret og skånsomt – samtidig med at den afgiver et flot farvet lys, når solen udenfor titter igennem, og lader sine stråler reflekterer gennem glasset.

Glasmosaikken blev monteret i tårnrummet tilbage i 1971. Udført af kunstneren Sven Havsteen Mikkelsen, som i 2012 ville være fyldt 100 år.

Sven Havsteen-Mikkelsen blev født 16. september 1912 i Argentina. Hans forældre blev skilt nogle år efter, og moderen giftede sig med polarforskeren og kaptajn Ejnar Mikkelsen. Han adopterede Sven, da han var ni år gammel. For Sven Havsteen-Mikkelsen blev adoptivfaderen kimen til de oplevelser, som også senere gav sig til udtryk i den kunst, som han blev berømt for. Sammen tog de på ekspeditioner til Grønland, Island og Færøerne, hvor Sven blev fortrolig med de nordiske motivkredse.

Som ung tog Sven Havsteen-Mikkelsen sin kunstneriske uddannelse på Kunstakademiet i Oslo, hvor han fik sin kunstneriske lærdom fra kunstnere som Fritz Syberg, Johannes Larsen, Oluf Høst og Elof Riseby. Senere tog han rundt i Danmark sammen med forfatterne Martin A. Hansen og Ole Wivel, hvor han lærte mere om den danske middelalder og om kirkekunsten.

Fra sine rejser sammen med sin adoptivfader, fik Sven Havsteen-Mikkelsen også inspiration til sine over 60 kirkeudsmykninger fortrinsvis til kirker i de nordiske lande. Helt frem til 1996 var Sven Havsteen-Mikkelsen aktiv udførende kunstner. Den sidste opgave til en kirke gik til Markuskirken i Aarhus.

Sven Havsteen-Mikkelsen døde i sit hjem i Ærøskøbing i 1999.

Læs mere om Sven Havsteen-Mikkelsen på Wikipedia.

Det smukke glasmosaik i tårnrummet på Klarup Kirke er udført af kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen. Foto: Christian H. Paulsen.

Inventar

I 1700-tallet skænkede kirkens forskellige ejere en række prægtige elementer til indretning af kirkerummet, som i dag er bevaret.

I begyndelsen af 1700-tallet indrettes tårnet til gravkapel, og den ornamentale smedejernslåge blev opsat mellem skib og tårnrum. I 1750 blev prædikestolen opsat og alteret suppleret med sidekabinetter og overbygning. I skibet opstilles nyt stoleværk. Herskabspulpituret, som i dag virker som orgelpulpitur, blev opsat i 1765.

Kirken gennemgik i slutningen af 1970èrne en større restaurering under ledelse af arkitekt m.a.a. Poul Brøgger, Fjellerad.

I 2003 blev kirkens varmeanlæg udskiftet, og der blev indlagt fjernvarme.

Klarup kirkes Orgel er et G.P.Andersen orgel fra 1991. Det omfatter et maual med Principal 4`, Rørfløjte 8`, Gedakt 8`, Fløjte 2`og i pedalet : Subbas 16`

Kirkegård

Den gamle kirkegård er afgrænset af et markant græsklædt kampestensdige på samtlige fire sider. Denne del af begravelsespladsen blev i slutningen af halvfjerdserne renoveret.

Kirkegården blev i 1980-1981 udvidet mod vest. I denne forbindelse flyttede man samtidig hovedadgangen til kirken fra norddiget til vestsiden, og etablerede en ny hovedadgangsvej.

På Klarup kirkegård er fredningstiden for en kistegravplads fastsat til tyve år og for en urnegravplads til ti år.

Samtlige gravsteder på kirkegården er orienteret i øst-vestlig retning. Den anonyme gravplads markeres af et mindesmærke skabt af kunstneren Erik Heide.

Ved henvendelse til graver eller kirkeværge kan man få en folder med en beskrivelse af de forskellige gravstedstyper.

Litteratur

Henrik Gjøde Nielsen: "Til kirkens pryd og herskabets ære". Udg. af Klarup kirke & Klarupgårds Forlag 2005, 288 s.ill.
Publikationen kan købes hos menighedsrådet for kr. 99,-


Find flere billeder af Klarup Kirke på stiftets hjemmeside.

Statistik

Klarup sogn20052006200720082009201020112012
Fødte3230203228243024
Døbte3529284035243937
Viede1117121588811
Døde61199121388
Konfirmerede4342293837312625
Minikonfirmander---1010-15