Kirkelige handlinger

Fødsel, dåb og navngivning

Anmeldelsespligt
Hvis I er gift

Siden 1. oktober 2010 har det været jordmoderen, som har udført fødselsanmeldelsen.
I skal derfor ikke gøre noget i denne forbindelse, da vi modtager anmeldelsen direkte ad elektronisk vej fra jordmoderen.

Hvis I ikke er gift

Moderen modtager et brev, som orienterer om, at hun skal indberette en OA-attest (Omsorgs- og Ansvarserklæring) til det sogn, hvor hun bor, seneste 14 dage efter fødslen. Denne indberetning skal foregå via www.borger.dk ( i henhold til Loven om obligatorisk digital selvbetjening, som trådte i kraft den 1. december 2013). Modtager sognets kirkekontor ikke en OA-attest, bliver sagen overdraget til Statsforvaltningen.

Er fødslen sket uden der har været en jordmoder tilstede, så skal I stadigvæk sørge for at anmelde fødslen til det sogn, hvor moderen har folkeregisteradresse.

Vær opmærksom på, at indberetningen skal signeres (underskrives digitalt) af faderen ved fælles forældremyndighed.

Et barn skal have navn, inden det er fyldt ½ år. En dåb i en af vore kirker kan aftales med sognepræsten eller kirkekontoret. Ønsker du navngivelse uden dåb udfyldes en blanket via www.borger.dk under punktet "Familie og børn".

Konfirmation

Der er konfirmationer på følgende datoer i 2018:

OBS! Forebehold for evt. ændringer. Datoerne for konfirmationerne i 2018 oplyses ved indskrivningen af konfirmanderne.

Minikonfirmandundervisning

I 3. klasse tilbydes der indledende konfirmationsforberelse.
Som mini-konfirmand får man bl.a. mulighed for Der er ikke tale om egentlig undervisning, men det er et tilbud om, på et tidligere tidspunkt, at blive fortrolig med kristendom og kirke.
Minikonfirmand tilbydes, når der er basis for et hold.
For tilmelding: se den omdelte folder.

Vielse og velsignelse

Ønsker I at blive gift eller kirkeligt velsignet i Romdrup eller Klarup kirke, skal I henvende jer til enten sognepræsten eller kirkekontoret. Her fastsættes først en dato og senere aftales forløbet med sognepræsten.

Når vielsen er aftalt udfyldes en ægteskabserklæring via www.borger.dk . Erklæringen findes under punktet ”Familie og børn”

Navneskifte i forbindelse med vielse er gratis i 3 måneder efter brylluppet, såfremt der ønskes navnefællesskab. Børn under 18 år kommer gratis med i forældres navneskifte. Du skal ansøge om navneændringen på www.borger.dk.

Dødsfald, bisættelse og begravelse

Senest 2 hverdage efter et dødsfald skal dette anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde folkeregisteradresse. Dødsfaldet skal registreres via www.borger.dk. Her udfyldes en anmodning om begravelse/ligbrænding ( evt. i samarbejde med en bedemand).

Begravelsen eller bisættelse aftales med sognepræsten, og normalt skal det finde sted inden for 8 dage efter dødsfaldet.

Henvendelse omkring gravsted sker til graveren eller kirkeværgen.

Lovgivning om digital selvbetjening

Folketinget har vedtaget ”Loven om obligatorisk digital selvbetjening”. Den trådte i kraft 1/12 2013, og nu er den så småt ved at slå igennem. Det betyder, at borgerne har pligt til at bruge en digital løsning på så mange områder som muligt. For folkekirkens vedkommende handler det om flere områder: Det er meningen, at borgeren på alle disse områder skal gå ind på www.borger.dk og der betjene sig selv.

Da vi ved, at der stadig arbejdes med de forskellige systemer, skal man kontakte borger.dk på tlf. 1881, hvis man har brug for hjælp.

Og ønsker man en kirkelig handling: begravelse eller bisættelse, dåb, konfirmation, vielse eller en kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, så skal man som altid henvende sig til den lokale sognepræst for at få en aftale om den kirkelige handling og en samtale i den forbindelse.