Maj

Torsdag den 18. maj kl. 10.30

Andagt på Hellashøj

Kl. 19.30

Forårskoncert med FOKI Vort helt eget voksenkor FOKI er altid i en vis grad af forårshumør. Men en aften midt i maj må det naturligvis være på sit højeste.

Her i skrivende stund er programmet ikke færdigt, men der arbejdes i øjeblikket med spirituals, salmer, noget Andrew Lloyd Webber, noget Benny Andersen, et “Agnus Dei” af Tore W. Aas, noget Aage Stentoft og en sats fra Schuberts ”Deutsche Messe”.

Kor, solister og fællessang vil under alle omstændigheder afløse hinanden gennem koncerten, hvor Karen Steengaard akkompagnerer på klaver og orgel, mens Susanne Mørk-Jensen styrer begivenhederne – og koret.

Alle er velkomne, og der er gratis adgang.

Torsdag den 25. maj kl. 9.00 (pilgrimsvandring) og kl. 11.00 (højmesse)

Friluftsgudstjeneste

Kom og deltag i en festlig friluftsgudstjensete i skoven!
Det er en fælles gudstjeneste for alle menighederne i Aalborg Østre Provsti.

Til gudstjenesten medvirker børne- og ungdomskor, menigheder, organister, kirkesangere, præster og et til lejligheden sammensat kor på tværs af alle sognene.

Nordvestjysk Brass Band spiller festlig musik til salmerne. Prædikant er i år Jan Brogaard.

Forud for gudstjenesten tilbydes der kl. 9 pilgrimsvandring i Lundby Bakker. Mødested: festpladsen, hvor gudstjenesten senere afholdes. Sognepræst Lykke Wester står for vandreturen.

Efter gudstjenesten er der kaffebord og juice. Alle er velkomne til at medbringe frokost. Der er opstillet bænke. Man er også velkommen til at medbringe egen stol og evt. tæppe.

Skulle det mod al forventning blive dårligt vejr, flyttes gudstjenesten til Gistrup Kirke. Følg med på kirkernes hjemmesider og i pressen.

Arr. Folkekirkerne i Aalborg Østre Provsti.

Søndag den 28. maj kl. 10.30

Afskedsgudstjeneste i Romdrup Kirke

Efter næsten 30 år som sognepræst i Romdrup-Klarup Pastorat, tager Lise Lundgreen afsked med sognet ved en afskedsgudstjeneste og -reception i kirke og sognegård.

Kom og vær med til at tage afsked med Lise Lundgreen, der 1. juni tiltræder ny stilling som provst og sognepræst i Brønderslev Provsti.

Juni


August


Få overblik over vore arrangementer på hjemmeside, Facebook og nyhedsbrev

Vi vil sideløbende med denne hjemmeside opdatere på kalenderen på Facebook og via vores nyhedsbrev.